Alverflaten

Alver næringsområde

Detaljreguleringsplanen for Alver næringsområde vart godkjent i kommunestyret i Lindås 6. mars 2017.

Vesleheimen

Vedtatt reguleringsplan

Stølsmarka

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, m.fl., i Lindås kommune.

Alverflaten næringsområde

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Alverflaten, gnr. 137 bnr. 325,469 m.fl., Lindås kommune

Breimyra

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrensa for detaljregulering for Breimyra, gnr. 137, bnr. 109 og 144 m. fl., Lindås kommune.