Publisert:

Eidesjøen

Mindre reguleringsendring for Eidesjøen sør vart vedtatt i Sund kommune sitt forvaltningsstyre og planutval 24. oktober 2016.Planen endrar mellom anna vegtilkomst og utnytting i bustadområdet, som ligg på Spilde i Sund kommune. I varslingsbrevet til høgre står det meir om dei konkrete endringane.

Husbyggernes innkjøpskontor AS er tiltakshavar på planarbeidet.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]