Eidesjøen

Mindre reguleringsendring for Eidesjøen sør vart vedtatt i Sund kommune sitt forvaltningsstyre og planutval 24. oktober 2016.

Planen endrar mellom anna vegtilkomst og utnytting i bustadområdet, som ligg på Spilde i Sund kommune. I varslingsbrevet til høgre står det meir om dei konkrete endringane.

Husbyggernes innkjøpskontor AS er tiltakshavar på planarbeidet.

Skriv ut