Eidesjøen

Eidesjøen

Mindre reguleringsendring for Eidesjøen sør vart vedtatt i Sund kommune sitt forvaltningsstyre og planutval 24. oktober 2016.

Spilde

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring i delar av reguleringsplan for Spilde, gnr. 41, bnr. 17 og gnr. 42, bnr. 3 og reguleringsplan for Eide-Spildepollen, fv 201, trafikksikring og vegutvidelse, i Sund kommune.