Publisert:

3D-illustrasjon (Arkitekt Rolv Eide as)

Bergveien

Detaljreguleringsplan for Bergveien ble vedtatt i Bergen bystyre 23.05.19.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Nina Britt Husebø og Geir Husebø. Rolv Eide har vært samarbeidende arkitekt.

Planområdet ligger på Kråkenes i Fyllingsdalen bydel. Planen har en god beliggenhet med hensyn til solforhold, utsikt, nærhet til servicefunksjoner og turområder.

I planen legges det til rette for utbygging av en ny enebolig og en tomannsbolig, planen omfatter også et eksiterende bolighus med adresse Bergveien 1.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]