Bergveien

Detaljreguleringsplan for Bergveien ble vedtatt i Bergen bystyre 23.05.19.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Nina Britt Husebø og Geir Husebø. Rolv Eide har vært samarbeidende arkitekt.

Planområdet ligger på Kråkenes i Fyllingsdalen bydel. Planen har en god beliggenhet med hensyn til solforhold, utsikt, nærhet til servicefunksjoner og turområder.

I planen legges det til rette for utbygging av en ny enebolig og en tomannsbolig, planen omfatter også et eksiterende bolighus med adresse Bergveien 1.

Skriv ut