Arkitekt Rolv Eide AS

Varslingskart Akkjerhaugen

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Akkjerhaugen, gnr. 331, bnr. 1,22 mfl. i Ullensvang kommune. Planarbeidet blei først varsla 13.04.2018. Sidan den gong har ein sett at det vil vere behov for å…

20 OVERSIKT Angeltveit vest

Angeltveit vest

Endringa for Angeltveit vest vart vedteken i Komite for plan og byutvikling i Fjell kommune 23. oktober 2018.

Langøyna

Mindre endring av planid 20090005, Del av gnr. 16 bnr. 40 – Langøyna blei vedteken i komite for plan og utvikling 05.12.2017.

Langøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring av planid 20090005, Del av gnr. 16 bnr. 40 – Langøyna.

Steingardsvegen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Steingardsvegen, gnr. 24, bnr. 16 m. fl. – Landro, i Fjell kommune.

Kvernatunvegen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla utviding av plangrensa for detaljregulering for Kvernatunvegen, gnr. 27, bnr. 167, m. fl. – Ågotnes, i Fjell kommune.

Maimyra

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Maimyra, gnr. 42, bnr. 3, m.fl., i Fjell kommune.

Bergveien bolig

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fyllingsdalen, Gnr. 19, Bnr. 50 m.fl., Bergveien. Bolig, i Bergen kommune.

Otersteinen, Knappskog

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Otersteinen, gnr. 30, bnr. 688, m. fl. – Knappskog, i Fjell kommune.