Langheiane B8 og B9

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Langheiane B8 og B9, gnr. 188, bnr. 772, 775, 776, m.fl., i Lindås kommune.

Storetveitvegen 144 (Brennhaugen vest)

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana bydel, gnr. 13 bnr. 629 m. fl. Storetveitvegen 144 m. fl., Bergen kommune.