Sætveit hyttefelt II

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Sætveit hyttefelt II, gnr. 32 bnr. 1,176 m.fl., i Jondal kommune. I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-9 vert forslag til planprogram i samband med reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn.

Stekka

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Stekka hyttefelt, gnr. 32, bnr. 176, m.fl. Jondal kommune. Planid: 1227-2013-001.

Kart og tilleggsfiler

Sætveit

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Sætveit bustadområde, gnr. 32, bnr. 2 m.fl, Jondal kommune. Planid:1227-2013-002.

Kart og tilleggsfiler