Publisert:

Sætveit hyttefelt, Jondal kommune

Sætveit hyttefeltSætveit hyttefelt vart godkjent av Jondal kommunestyre 30. april 1014. Planområdet ligg om lag 2 km sør for Jondal sentrum, på austsida av Fv107 Jondal – Odda.
Arealet er om lag 10 daa, og det er planen legg til rette for 8 fritidsbustader.

Solvang/Norheim Invest AS er tiltakshavar og Ard arealplan har utført reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.