Bob Eiendomsutvikling as

Damsgårdsveien nr. 99 – Brohodet

I samsvar med plan – og bygningsloven (pbl.) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring av reguleringsplanen for Årstad, gnr. 158 bnr. 93 m.fl. damsgårdsveien nr. 99 – brohodet. plannr. 410200, godkjent 21.09.09, etter rutinen for forenklet prosess.

Liavegen, boliger

Liavegen ble godkjent av Bergen bystyre 21.11.18

Liavegen, boliger

Liavegen ble godkjent av Bergen bystyre 21.11.18

Damsgårdssundet

I samsvar med plan– og bygningsloven (pbl) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring eller mindre endring, av reguleringsplanen for ÅRSTAD/ BERGENHUS, GNR.158, BNR. 74 MFL. DAMSGÅRDSSUNDET SØR med planID: 60920000, godkjent 30.05.11 (heretter omtalt som DAMSGÅRDSSUNDET SØR), og reguleringsplanen ÅRSTAD. GNR…

Liavegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Åsane. Gnr. 207 Bnr. 59 m. fl. Liavegen, boliger- blokkbebyggelse» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer endring av planid: 3690000, «Åsane. Gnr 207 bnr 1, 2 m.fl., Flaktveit Li felt I».