Årstad

Schweigårds vei varslingskart

Schweigårds vei

VARSEL OM UTVIDET PLANGRENSE. I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det om utvidelse av plangrense for reguleringsplanarbeid for Årstad, gnr. 160 bnr. 397 mfl. Schweigårds vei i Bergen kommune. Planområdet er utvidet til å inkludere gnr. 160 bnr. 410 og deler av gnr. 160 bnr. 401. Reguleringsplan: En reguleringsplan består av…

Utrustningsbygget Solheimsgaten

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan ÅRSTAD, GNR 158 BNR 158 M.FL., UTRUSTNINGSBYGGET SOLHEIMSVIKEN. BERGEN KOMMUNE. Planarbeidet innebærer endring av plan nr. 15690000 ÅRSTAD, GNR 158 BNR 17 M.FL., SOLHEIMSVIKEN NÆRINGSPARK.

Solheimsviken næringspark

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av endring, ev. mindre endring, av del av reguleringsplan ÅRSTAD, GNR 158 BNR 22 M. FL., SOLHEIMSVIKEN NÆRINGSPARK. BERGEN KOMMUNE. PLANID 115690100.

Fageråsen 15

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 12-8 varsles det at det skal settes i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160 bnr. 565 mfl. Fageråsen i Bergen kommune.