Publisert:

Spildepollen, Sund kommune

Vedtatt planDetaljreguleringsplan for Spildepollen i Sund kommune vart vedtatt i kommunestyret 14. oktober. Planen legg til rette for etablering av 30-35 nye bustader, samt sikrar LNF-areal med omsynssone for landskap og kulturmiljø. Vacuri AS har vore oppdragsgjevar for reguleringsplanarbeidet.

Foto fra planområdet

 

Tilsvarande

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]


Publisert