Publisert:

Skogsskjenet

Områdereguleringsplan for Skogsskjenet.Områdereguleringsplan for Skogsskjenet vart vedtatt i Sund kommunestyre 18. oktober.

Planen legg til rette for 374 nye bustader sentralt i Sund kommune. Planen er utforma uten krav til nye detaljreguleringsplanar. 207 av bustadane kan etablerast innanfor areala regulert som blokk i bygg på 3-4 etasjar. 167 av bustadane kan etablerast som rekkehus eller horisontaldelte einingar, eller som to-mannsbustader i areala regulert til konsentrert bustad.

Planarbeidet har lagt til grunn at det i kommunedelplan for Skogvåg er lagt opp til høg utnytting av området. Landskapstrekk og omsyn til naturen har vore vektlagt høgt i utforminga av planen, men òg god tilknytning og infrastruktur til sentrum i sør og nye utviklingsområde er vektlagt. Sentralt i området er det regulert turvegar og parkdrag, samt store grøne naturområde mellom bustadfelta.

Tiltakshavara har vore Vacuri AS, Sigrun Ulveseth og Margun Glistrup.

Tilsvarande

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.