Publisert:

Øvre Tellevik

Detaljreguleringsplan for Øvre Tellevik ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med B+B arkitekter as. Tellevik Eiendom AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for at det kan etableres 32 boenheter, fordelt på tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus og lavblokkbebyggelse. Det er to felles uteoppholdsplass i planområdet. Begge er sentralt plassert i forbindelse med bebyggelsen. Å legge til rette for en variert boligtype vil gi område en nødvendig variasjon av boligtypetilbud.

Tilsvarande

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021.