Øvre Tellevik

Detaljreguleringsplan for Øvre Tellevik ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med B+B arkitekter as. Tellevik Eiendom AS er forslagsstiller for planen.

Planen legger til rette for at det kan etableres 32 boenheter, fordelt på tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus og lavblokkbebyggelse. Det er to felles uteoppholdsplass i planområdet. Begge er sentralt plassert i forbindelse med bebyggelsen. Å legge til rette for en variert boligtype vil gi område en nødvendig variasjon av boligtypetilbud.

Skriv ut