Publisert:

Liarinden bustadområde

Godkjent detaljreguleringsplan for Liarinden bustadområde, Masfjorden kommuneDetaljreguleringsplan for 29 bustader på Liarinden i Masfjorden kommune vart vedteke den 21. februar 2013 i kommunestyret. Tiltakshavar er Lbobinvest AS og Ard arealplan as har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

 

Tilsvarande

Arnatveitvegen

Detaljreguleringsplan for Arnatveitvegen ble vedtatt i Bergen kommune 22.11.2017.

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Angeltveitvegen

Detaljreguleringsplan for Angeltveitvegen, gnr 23 bnr 6 m. fl. Angeltveit – Fjell kommune vart godkjent i kommunestyret i Fjell kommune 26. oktober 2017

Jydalen – Fammestad

Reguleringsplan for Jydalen – Fammestad vart godkjent 29. mars 2017 i kommunestyret i Lindås.


Publisert