Publisert:

Liarinden bustadområde

Godkjent detaljreguleringsplan for Liarinden bustadområde, Masfjorden kommuneDetaljreguleringsplan for 29 bustader på Liarinden i Masfjorden kommune vart vedteke den 21. februar 2013 i kommunestyret. Tiltakshavar er Lbobinvest AS og Ard arealplan as har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

 

Tilsvarande

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.


Publisert