Liarinden bustadområde

Godkjent detaljreguleringsplan for Liarinden bustadområde, Masfjorden kommune

Detaljreguleringsplan for 29 bustader på Liarinden i Masfjorden kommune vart vedteke den 21. februar 2013 i kommunestyret. Tiltakshavar er Lbobinvest AS og Ard arealplan as har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

 

Skriv ut