Publisert:

Gulen industrihamn

Detaljreguleringsplan for Gulen industrihamn vart godkjent i kommunestyret i Gulen kommune den 18.10.18.

Planområdet ligg i Halsvika i Gulen kommune og er på om lag 1002 daa. Reguleringsplanen legg til rette for vidare utvikling av næringsområdet. Det er allereie etablert næringsbygg og næringsverksemd innanfor planområdet. Næringsbygget inneheld hotellovernatting, basseng, kontor og daglegvarebutikk. Bakgrunnen for planarbeidet er eit ynskje om å utvide eksisterande næringsverksemd og leggje til rette for ei vidare utvikling av næringsområdet.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.