Gulen kommune

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og 33 – Gulen kommune (planID: 4635-2022001).

Gulen industrihamn

Detaljreguleringsplan for Gulen industrihamn vart godkjent i kommunestyret i Gulen kommune den 18.10.18.

Gulen industrihamn

Detaljreguleringsplan for Gulen industrihamn vart godkjent i kommunestyret i Gulen kommune den 18.10.18.

Halsvik, Gulen industriområde hamn, Sløvåg

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast oppstart av planarbeid for reguleringsplan av Halsvik, Gulen industriområde hamn, Sløvåg sør gnr. 63, bnr. 1,15 m. fl., planid: 2013003, Gulen kommune. Planarbeidet har vist at det er naudsynt å utvide og endre plangrensa.

Halsvik, Gulen industriområde hamn, Sløvåg sør

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast oppstart av planarbeid for reguleringsplan av Halsvik, Gulen industriområde hamn, Sløvåg sør gnr. 63, bnr. 1,15 m. fl., planid: 2013003, Gulen kommune.