Vestlandets største sjøhyttesenter

Port Steingardseid

Vestlandets største sjøhyttesenter er i ferd med å reise seg i sjøkanten sør i Hordaland, skriv NRK i dag på nett. Artikkelen omhandlar prosjektet Port Steingardseid på Kråko i Fitjar, som omfattar mellom anna fiskestuer, stolpehus til næringsvirksomhet, bryggekafe, næringshage og hotell. Prosjektet har vore utarbeidd av Smedsvig landskapsarktiekter as, JK Nielsen as og med Ard arealplan as som plankonsulent for arbeidet. Planen vart vedteke i Fitjar kommune sommaren 2012, og vi er stolte av å ha vore med på prosjektet. I artikkelen står det mellom anna meir om ambisjonane til tiltakshavar og idéskapar Johannes Sandvik:

Området skal fungere som et sentrum i det populære sjøhytteområdet Kråko. Målet er å lage et sosial samlingssted for hyttefolk og lokalbefolkning. (nrk.no)

 

Les meir om planen her: vedtatt plan.

Artikkelen finn du på NRK.

 

Skriv ut