Publisert:

Port Steingardseid, Fitjar kommune

Reguleringsplan for Port Steingardseid, Fitjar kommuneFøremål: Næring, hotell, naust og småbåtanlegg, grøntområde og infrastruktur m.m.
Tiltakshavar: Steingard AS
Status: vedtatt

Tilsvarande

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.


Publisert