Publisert:

Svartskogheiane

Godkjent reguleringsplanReguleringsplan for Svartskogheiane vart godkjent i kommunestyret i Askøy 16. februar 2017. Planen legg til rette for opp til 210 nye bustader og ny barnehage ved fylkesveg 219 mot Hanøy. Planen er utarbeidd av Ard arealplan for Sameiet Eilertsen.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert