Reguleringsplanar i Lindås kommune

Tre reguleringsplanar til slutthandsaming i Lindås kommune.

På tysdag 22. februar vert tre av våre reguleringsplanar i Lindås kommune slutthandsama i Plan- og miljøutvalet. To av planane er nye bustadfelt som vi har regulert for NHB Bolig Vest AS – eitt på Fammestad med 10 nye eine- og tomannsbustader, og eitt like ved skulen på Ostereidet med til saman 38 nye bueiningar. Vi har òg reguleringsplan for Hosøyvegen småbåthamn for Stranda båtforening til slutthandsaming som regulerer ny småbåthamn med 75 nye båtplassar.

Klikk på «Ard kart» til høgre og søk på plannamna for å finne dei på kartet.

Skriv ut