Publisert:

Mabbursvegen

Vedtatt planKommunestyret i Fjell kommune vedtok 15.12.2016 reguleringsplanen for Mabbursvegen gnr. 37 bnr. 61 m.fl. – Anglavika. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bygging av fem nye bustader med totalt seks brukseiningar.

Planen er utarbeidd på vegne av Bjørn Ydse og Knut Fejerskov.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert