Publisert:

Heggland industriområde II

Reguleringsplan for Heggland industriområde II vart einstemming vedtatt i kommunestyret i Os 27. september 2016. Reguleringsplanen legg opp til ei vidareføring av bruk og infrastruktur i industriområdet som grensar til dette planområdet. Omsyn til elva har vore sentralt i planarbeidet.

Optibo as har vore tiltakshavar for arbeidet.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert