Heggland industriområde II

Reguleringsplan for Heggland industriområde II vart einstemming vedtatt i kommunestyret i Os 27. september 2016. 

Reguleringsplanen legg opp til ei vidareføring av bruk og infrastruktur i industriområdet som grensar til dette planområdet. Omsyn til elva har vore sentralt i planarbeidet.

Optibo as har vore tiltakshavar for arbeidet.

Skriv ut