Lono

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet at det skal igangsettes detaljregulering for Arna, Gnr. 295, Bnr. 133 m. fl. Lono. Detaljregulering. Bergen kommune.

Kart og tilleggsfiler