Publisert:

Illustrasjon Grønamyrsvegen S-C-1

Grønamyrsvegen S-C-1

Detaljreguleringa for Grønamyrsvegen S-C-1 vart vedteken i Fjell kommunestyre 21.03.2019.

Planforslaget er utarbeidd for Industribygg AS av Ard arealplan as i samarbeid med arkitekt Christopher McConnachie.

Planområdet er på om lag 25 dekar og ligg sentralt på Straume, aust for Grønamyrsvegen og Sartor senter. Intensjonen med planforslaget er å skapa eit attraktivt område med blanda funksjoner, og eit viktig bidrag i vidareutviklinga av regionssentret Straume. Planforslaget legg til rette for konsentrert bustadbygging i form av blokker, næringsareal og det offentlege torget Grønaplassen.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]