Publisert:

Fotomontasje (3D pro) Fosslia

Fosslia

Detaljregulerinsplan for Fosslia bustad vart vedteken i Heradsstyret i Osterøy kommune den 20.02.2019.

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan på oppdrag fra Cruse AS.

Reguleringsplanen legg til rette for å utvikle eigedom gbnr. 137/200 med eit leilegheitsbygg over tre etasjar, og med ni bueiningar. Planområdet ligg i eit etablert bustadområde i tilknyting til eksisterande vegsystem og med busshaldeplass i nærleiken. Ulike handels- og servicetilbod finn ein i Valestrand sentrum om lag 300 meter unna. Området ligg vestvendt med gunstige solforhold og med utsikt ut i Valestrandsvågen.

Planlagt bygg er plassert ned i terrenget for å unngå å verte ruvande for bustadene i nærleiken. Avfallshandtering for planområdet løysast med ei framtidsretta nedgravd løysing. Ein ser for seg at denne løysinga, dersom ønskeleg, også kan nyttast av andre bustader i nærområdet.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]