Feråslia

Bergen byråd vedtok i møte 29.05.19, mindre endring av reguleringsplan etter forenklet prosess for gnr. 39 bnr. 26 mfl. i Ytrebygda bydel.

Endringen i planen for YTREBYGDA. SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK, PLANOMRÅDE 5A, FELT IX omfatter eiendommen 39/26. Hensikten med endringen er å legge til rette for en ny enebolig innenfor tomten i tillegg til den eksisterende. Ved å få til dette har man i tillegg til å utarbeide et nytt kart også gjort endringer i de gjeldene bestemmelsene for tomten som går på byggehøyde, utnyttelsesgrad og krav til uteoppholdsareal.

Den mindre endringen er utarbeidd av Ard arealplan i samarbeid med Coplan AS på oppdrag fra Roy Mindor Småvik.

Skriv ut