Feråslia

Illustrasjonsplan Feråslia

Feråslia

Bergen byråd vedtok i møte 29.05.19, mindre endring av reguleringsplan etter forenklet prosess for gnr. 39 bnr. 26 mfl. i Ytrebygda bydel.