Ard arealplan feirar 10 år


Tilbake i 2008 vart Ard arealplan grunnlagt av Kari Johannesen og Geir Håland. Dei ville spesialisere seg på planarbeid og ynskte å levere gjennomarbeidde reguleringsplanar. Firmaet fekk raskt fleire tilsette. Mange ulike planar er utforma og godkjent rundt om i vestlandsregionen.

Vi vil halde fram å levere gode løysingar for våre kundar, noko som gjev verdiskaping med ferdig godkjent reguleringsplan.

Skriv ut