Publisert:

Ard arealplan feirar 10 år


Tilbake i 2008 vart Ard arealplan grunnlagt av Kari Johannesen og Geir Håland. Dei ville spesialisere seg på planarbeid og ynskte å levere gjennomarbeidde reguleringsplanar. Firmaet fekk raskt fleire tilsette. Mange ulike planar er utforma og godkjent rundt om i vestlandsregionen.

Vi vil halde fram å levere gode løysingar for våre kundar, noko som gjev verdiskaping med ferdig godkjent reguleringsplan.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert