offentleg ettersyn

plankart Maimyra

Maimyra

VARSEL OM NYTT OFFENTLEG ETTERSYN – MAIMYRA I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 vert det med dette varsla at detaljregulering for Maimyra, gnr. 42, bnr. 171, m.fl., i Fjell kommune skal leggjast ut på nytt offentleg ettersyn. Reguleringsplan for Maimyra, gnr. 42, bnr. 171, m.fl., vart lagt ut til offentleg ettersyn første…

Akkjerhaugen

MELDING OM OFFENTLEG ETTERSYN – AKKJARHAUGEN I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-10 har Plan- og driftsutvalet, Jondal kommune, i sak 054/17, den 03.06.19, vedteke at detaljregulering for Akkjerhaugen, gnr. 31, bnr. 1,22,27,163 m.fl., planID: 12272017002, skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Føremålet med planen er å leggje til rette for hotell med…