Marka Utbygging AS

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Nordre Gommershaugen

Utvidelse av tidligere varslet planområde – begrenset varsling. Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i desember 2016 og i januar 2017 for Ytrebygda, gnr. 115 bnr. 42 mfl. Nordre Gommershaugen i Bergen kommune. Planområdet utvides etter krav fra Bergen kommune ved Bymiljøetaten. Kommunen ønsker at det reguleres ytterligere vegareal og grøntareal. Resterende vegareal…

Nordre Gommershaugen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Ytrebygda, gnr. 115 bnr. 42 mfl. Nordre Gommershaugen i Bergen kommune.