byutvikling

Conrad Mohrs veg

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Årstad. Gnr. 17 Bnr. 157 mfl., Conrad Mohrs veg» i Bergen kommune.

Glassverket

Detaljregulering for del av Glassverket (A1 og del av B2) ble enstemming vedtatt av Bystyret i Moss kommune 20. juni 2016.

Mindemyren, delfelt S7

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan «Årstad. Gnr. 15 Bnr. 429 m. fl., delfelt S7 Mindemyren» i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer at gjeldende planer for området planid 30020000 ÅRSTAD. GNR 15, DEL AV NYHAUGEN, GNR 13, DEL AV STORETVEIT vedtatt i 1950 og planid 30890000 ÅRSTAD. GNR 15,…