Publisert:

Glassverket

Detaljregulering for del av Glassverket (A1 og del av B2) ble enstemming vedtatt av Bystyret i Moss kommune 20. juni 2016.Reguleringsplanen legger til rette for ca. 90 boliger og arealer for næring, tjenesteyting, kontor og forretning. De planlagte byggene er attraktive og miljøskapende urbane hybridbygg, og uteområdene er planlagt som torg med urbane kvaliteter.

Glassverktomta Moss AS har vært oppdragsgiver på reguleringsplanarbeidet.

 

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert