Glassverket

Detaljregulering for del av Glassverket (A1 og del av B2) ble enstemming vedtatt av Bystyret i Moss kommune 20. juni 2016.

Reguleringsplanen legger til rette for ca. 90 boliger og arealer for næring, tjenesteyting, kontor og forretning. De planlagte byggene er attraktive og miljøskapende urbane hybridbygg, og uteområdene er planlagt som torg med urbane kvaliteter.

Glassverktomta Moss AS har vært oppdragsgiver på reguleringsplanarbeidet.

 

Skriv ut