Publisert:

Sveo

SveoDetaljreguleringsplan for Sveo vart godkjent i kommunestyret i Os kommune 17. des. 2013. Tiltakshavar er Opplysningsvesenets fond, Gunnar Myhre Olsen, Kari H. Myhre Gåssand og BD Eiendomsutvikling AS og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg opp til om lag 154 bustader fordelt på eine- og tomannsbustader, rekkehus og leilegheiter.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.