Storhaugen Algrøyna

Storhaugen Algrøyna

Detaljreguleringsplan for Storhaugen Algrøyna vart godkjent i Fjell kommunestyre 24. aug. 2013. Tiltakshavar er Vacuri AS og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg opp til 26 einegustader og 16 bustader i rekkehus.

Skriv ut