Publisert:

Olsvollstranda næringsområde, Radøy kommune

Vedtatt planOmrådereguleringsplan for Olsvollstranda næringsområde i Radøy kommune vart vedtatt 18. september 2014 i kommunestyret. Planen legg til rette for om lag 200 daa nærings- og hamneareal ved Radsundet på Olsvoll. Planen legg óg til rette for 6 nye bustadtomter. Radøy kommune har vore oppdragsgjevar for planarbeidet.

Tilsvarande

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021.