Publisert:

Midttveit

MidttveitReguleringsplan for Midttveit i Sund kommune vart vedteke 19.12.2016.

Planområdet ligg i Telavåg, og er på 19,4 daa. Planen opner for etablering av sju nye bustader fordel på tre bygg. Sentrale tema i planarbeidet har vore kulturminne og vegløysingar.

Oppdragsgjevar har vore Vest tomteutvikling AS.

Tilsvarande

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021.