Heldal

Heldal

Detaljreguleringsplan for Heldal vart godkjent i Plan- og kommunalteknisk utval Osterøy  kommunestyre 13. nov. 2013. Tiltakshavar er Heldal tomteselskap AS og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg opp til 62 nye hyttetomter.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler