Publisert:

Austmarka Øvre

Reguleringsplan Austmarka Øvre, Radøy kommune
Føremål: Bustad og næring
Tiltakshavar: Green Living as og Bunnpris as
Status: Vedtatt

Tilsvarande

Sponevika industriområde, Solund kommune

Vedtatt reguleringsplan

Alvøen/Ellingshaugen

Detaljreguleringsplan for Alvøen/Ellingshaugen ble vedtatt i Bergen bystyre 19. september 2018

Elvaåsen

Elvaåsen

Bolstadøyri stasjon

Reguleringsplan for Bolstadøyri stasjon, Voss kommune


Publisert