Publisert:

Stamnes sentrum

Ard arealplan leverte beste tilbod

Ard arealplan vann konkurransen om å utarbeide områdereguleringsplan for Stamnes sentrum. Saman med Vaksdal kommune vart arbeidet nyleg sett i gang. Planarbeidet vil skje i samarbeid med kommunen sin administrasjon, arbeidsgruppa for Stamnes sentrum, samt i dialog med naboar, grunneigarar og andre interessentar.

Planområdet omfattar strandområda, sjø og nedste delane av liene frå Skjeljaneset til Hyrna og er om lag 110 daa. Viktige tema i planarbeidet vil vere sentrumsfunksjonen til Stamnes, stadutvikling, vern knytt til veganlegg og tettstaden generelt, rasfare m.m. Oppstart av planarbeidet vart varsla av Vaksdal kommune i byrjinga av mars i år.

Kontakt oss gjerne for meir informasjon eller andre innspel som kan vere nyttige i planarbeidet.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert