Publisert:

Kaigaten 1

Kaigaten 1Kaigaten 1 ligg no til høyring på bergen.kommune.no.

Planforslaget legg opp til å bevare eksisterande bygg i Kaigaten 1C og 1D (den tidlegare sølvvarefabrikken og ein leigegard). Bygga er føreslått regulert til forretning, kontor og tenesteyting. Det vert òg lagt til rette for å opne opp bygget mot Bibliotekplassen, fasaden mot Kaigaten skal tilbakeførast til opphaveleg stand, og gangpassasjen mellom Bergen storsenter og Kaigaten 1C og 1D skal opnast opp.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert