Kaigaten 1

Kaigaten 1

Kaigaten 1 ligg no til høyring på bergen.kommune.no.

Planforslaget legg opp til å bevare eksisterande bygg i Kaigaten 1C og 1D (den tidlegare sølvvarefabrikken og ein leigegard). Bygga er føreslått regulert til forretning, kontor og tenesteyting. Det vert òg lagt til rette for å opne opp bygget mot Bibliotekplassen, fasaden mot Kaigaten skal tilbakeførast til opphaveleg stand, og gangpassasjen mellom Bergen storsenter og Kaigaten 1C og 1D skal opnast opp.

Skriv ut