Nattlandsveien 16-18, Bergen kommune

Bystyret går inn for 17 leiligheter i Nattlandsveien

«Dette er med å fortette langs en kollektivakse, på en egnet tomt for fortetting», sier komitéleder Asle Steiestøl Wingsternes (H).

Byrådet ville tillate et leilighetsbygg, men mente at blokken ble for lang og at det var for dårlige utearealer på tomten til så mange boenheter. Derfor ville byrådet kutte lengden på blokken med rundt åtte meter, noe som ville gitt tre færre leiligheter – skriver Bergens tidende om saken.

Ard mente at planforslaget var i tråd med overordnede rammer, og argumenterte for dette både i komité-møtet og på befaringen. Bystyret går nå altså inn for forslaget som var i henhold til vår reguleringsplan.

Les mer på:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bystyret-tillater-omstridt-blokk-3296787.html?xtor=RSS-2

Skriv ut