Publisert:

Breivika – reviderte dokument til kommunal handsaming

Breivika – reviderte dokument til kommunal handsaming27.9.2013 vart revidert planmateriale for Breivika levert inn til Fjell kommune. I plankartet er det gjort ei lita endring i teiknforklaringa, men ikkje i sjølve kartet. Nokre av dei eksisterande bygga var markert som bygg som kan rivast og var juridisk bindande. Dette er no endra til å vere illustrerande liner, og er no ikkje juridisk bindande. I planskildringa og føresegnene er det gjort nokre få, små og ikkje vesentlege endringar

Tilsvarande


Publisert