Solsvik

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong reguleringsendring eller mindre endring av planID: 20070051 Solsvik 25/1 m. fl., Fjell kommune.