Haghaugen felt B

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast oppstart av planarbeid for detaljregulering av Haghaugen felt B, gnr. 134, bnr. 466 m. fl., og planendring av Haghaugen plannr. 06012006, Lindås kommune.

Kart og tilleggsfiler