Haghaugen – Felt B, Lindås kommune

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Haghaugen – Felt B i Lindås kommune vart vedtatt i kommunestyret 11. desember 2014. Planen legg til rette for etablering av 70 nye bustader på Haghaugen som ligg på Hilland i Lindås kommune. FM Eigedom AS har vore oppdragsgjevar for reguleringsplanarbeidet.

Skriv ut