Publisert:

Haghaugen – Felt B, Lindås kommune

Vedtatt planDetaljreguleringsplan for Haghaugen – Felt B i Lindås kommune vart vedtatt i kommunestyret 11. desember 2014. Planen legg til rette for etablering av 70 nye bustader på Haghaugen som ligg på Hilland i Lindås kommune. FM Eigedom AS har vore oppdragsgjevar for reguleringsplanarbeidet.

Tilsvarande

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 


Publisert