Øvre Grensedalen

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 12-8 varsles det at det skal settes i gang detaljregulering for gnr. 4 bnr. 1174 m. fl. Øvre Grensedalen, Askøy kommune.

Kart og tilleggsfiler