Fanastølen

Fanastølen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan «Fana. Gnr. 96 Bnr. 307 m. fl., Fanastølen» i Bergen kommune.