Faktum Investering AS

Vedtatt reguleringsplan for Austre Strenghaugen

Austre Strenghaugen gnr. 10, bnr. 224 m.fl. – Møvika, Fjell kommune