Endring

Hjartøy

Endringsforslaget vart vedteke av Øygarden kommunestyre 13.juni 2018.

ROP Huset

Detaljreguleringsplan for ROP-Huset vart vedteken i Fjell kommunestyre 30. november 2017.