Drange

Skjelåsen

Skjelåsen, Drange, godkjent mindre endring, auka utnytting

Skjelåsen

Varsel om mindre endring, evt. reguleringsendring av planid 20050101 Skjelåsen, Drange, gnr. 20 bnr. 34. Os kommune.